Klikgebit

Weer onbezorgd kunnen lachen, praten en kauwen

Ervaar het gemak met een klikgebit 

Bij een gezond gebit brengen de tandwortels kauwkrachten over op het kaakbot, waardoor het bot in stand blijft. Wanneer alle tanden en kiezen ontbreken slinkt het kaakbot. Het kaakbot slinkt voornamelijk het eerste jaar het meest.

 

In een geslonken kaak heeft de prothese weinig houvast/retentie.

Implantaten zorgen daarentegen weer voor dat kauwkrachten op het kaakbot worden uitgeoefend en zo uw kaakbot behouden blijft.

 

Voor een uitneembare klikgebit (gebitsprothese) wordt op twee of meer implantaten een steg geplaatst. Hierop wordt het klikgebit vastgeklikt.

De procedure voor een klikgebit is als volgt: Fase 1: Implantologie consult

Tijdens een implantologie consult zal de tandarts-implantoloog vragen naar uw wensen en medische situatie. Er zal naar het functioneren van het kunstgebit gekeken worden en er zal op grond hiervan rontgen opnames worden gemaakt. Na het verzamelen van de informatie zal er bij uw verzekeraar een machtiging aangevraagd worden. De uitslag van de machtiging krijgt u per post. Tevens ontvangen wij ook de uitslag van de machtiging. Na goedkeuring van uw machtiging nemen wij contact met u op voor het inplannen van de implantologische behandeling.

Implantologie in Groningen

Fase 2: Implanteren

Onder een plaatselijke verdoving in de kaak, wordt een implantaat operatief   geplaatst op de plek waar de tandwortel ontbreekt.

Hierna volgt het genezingsproces, het hechten van het kaakbot aan het implantaat. Dit proces duurt ongeveer drie maanden, afhankelijk van uw medische situatie.

Als het genezingsproces is voltooid, kan er worden gestart met het vervaardigen van de kroon, brug of klikgebit op maat.

Implantologie Groningen

Fase3: Het genezingsproces

Tijdens het genezingsproces zal het kaakbot zich aan het implantaat hechten. Dit proces kan acht weken tot een aantal maanden duren, afhankelijk van uw medische situatie. Een goede mondhygiene is essentieel voor een goede genezing. Ter voorkoming van infecties laten we u twee weken spoelen met een mondspoelmiddel Chloorhexidine. 

Tijdens het genezingsproces zullen de hechtingen na ongeveer 2 weken verwijderd worden en zal er na 6 weken een nazorg plaatsvinden. Als de implantaten goed zijn geintegreerd kan er gestart worden met het vervaardigen van een klikgebit. 

Fase 4: Start klikgebit

Hiervoor zullen eerst beginafdrukken gemaakt worden (‘gips happen’ ). Het vervaardigen van het klikgebit duurt vanaf dit moment nog 6 tot 8 weken.

 

Gemiddelde tijdlijn voor een klikgebit

Week   0               : Intake met aanvullend rontgenopnames

                              Aanvragen machtiging indien van toepassing

Week   3               : Implanteren

Week   5               : Nazorg + hechtingen verwijderen

Week   9               : Nazorg + start vervaardigen klikgebit

Week 17              : Plaatsen klikgebit

Klikgebit Groningen

Klikgebit

Een loszittend kunstgebit is een groot ongemak voor uw kauwcomfort. Vooral in de onderkaak is er vaak weinig retentie voor een goede kunstgebit. Met behulp van implantaten kan het gebit vastgeklikt worden, zodat uw kauwcomfort hersteld kan worden. U kunt weer onbezorgd lachen, maar ook weer goed kauwen.

Voor een klikgebit wordt op twee of meer implantaten een stegverbinding geplaatst. 

Voordelen van een klikgebit:

  • Meer zelfvertrouwen uitstralen
  • Verbeteren kauwcomfort
  • Onbezorgd kunnen praten en lachen
  • Verbeteren esthetiek
  • Vast klikgebit
  • Botbehoud
  • Duurzaam
  • Biocompatibel- lichaamsvriendelijk materiaal
  • Het afslijpen van aangrenzende tanden worden voorkomen